Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi N

04 tháng 11 2022 16:04

câu hỏi

Tìm chữ số x , y biết /7y3x chia hết cho 2;5 và 9.

alt

3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

11 tháng 11 2022 14:37

Được xác nhận

7y3x chia hết cho 2 nên x thuộc {0;2;4;6;8} 7y3x chia hết cho 5 nên x thuộc {0;5} Suy ra x = 0 7y3x chia hết cho 9 nên 7 + y + 3 + 0 chia hết cho 9 Suy ra 10 + y chia hết cho 9 Vậy y = 8

Linh P

04 tháng 11 2022 16:25

<p>vì số này chi hết cho 2 và 5 =&gt; tận cùng là 0 =&gt; x=0<br>để chia hết cho 9 =&gt; tỏng các chữ số chia hết cho 9 =&gt; 7+ 3 +0 + y chia hết cho 9 =&gt; y = 8</p><p>&nbsp;</p>

vì số này chi hết cho 2 và 5 => tận cùng là 0 => x=0
để chia hết cho 9 => tỏng các chữ số chia hết cho 9 => 7+ 3 +0 + y chia hết cho 9 => y = 8

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm sô nguyên sao cho 3n + 13 chia hết chọn + 4

4

Lihat jawaban (1)