Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

05 tháng 2 2020 13:34

câu hỏi

Tìm chữ số a b trong số 31 AB là số chia hết cho 2 và 3 chia hết cho 2 và 5 chia hết cho 5 và 9 chia hết cho 3 và 5.


0

2


Nguyễn T

05 tháng 2 2020 16:02

Chào bạn! Để 32ab chia hết cho 2 và 3 thì b = 0, 2, 4, 6, 8 Với b = 0 thì tổng các chữ số của 31a0 là: 3 + 1 + a + 0 = 4 + 0 Suy ra để 31a0 chia hết cho 3 thì a = 2 hoặc a = 5 hoặc a = 8 Tương tự, các trường hợp còn lại bạn tự tính nhé. Để 31ab chia hết cho 2 và 5; 5 và 9; 3 và 5 ta cũng xét tương tự, lưu ý cần xét chữ số tận cùng trước rồi mới tính tổng chữ số.

Vũ T

19 tháng 2 2020 13:29

Thực ra bài này mình không hiểu nên mới đặt câu hỏi ở trên này đấy. Cảm ơn bạn nhiều.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

người ta phải dùng 264 chuyến xe để chở hết 924 tấn hàng . hỏi trung bình mỗi chuyến xe chở được bao nhiêu tấn hàng

0

Lihat jawaban (1)