Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

05 tháng 10 2022 08:58

câu hỏi

Tìm CBHSH của 5


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 09:02

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, bài Căn bậc hai</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Căn bậc hai số học của 5 là √5</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, bài Căn bậc hai

Lời giải chi tiết như sau:

Căn bậc hai số học của 5 là √5

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận