Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 8 2022 17:54

câu hỏi

Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng: 0

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

21 tháng 8 2022 18:06

Được xác nhận

Chào em Vyvy V Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 9, Chương 1 Bài 1 phần đại số Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau: Căn bậc hai số học: 0 Căn bậc hai: 0 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận