Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương T

06 tháng 12 2022 03:17

câu hỏi

Tìm các thương a,297:(-3) b,(-396):(-12) c,(-600):15

Tìm các thương 

a,297:(-3)

b,(-396):(-12)

c,(-600):15


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

12 tháng 12 2022 13:35

Được xác nhận

Xin chào em Phương T, Bài giải chi tiết: a,297:(-3) = -99 b,(-396):(-12) = 33 c,(-600):15 = -40 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1 ( 3 điểm). Tính các giới hạn sa a) lim(7n^(2)+3n−1)

0

Được xác nhận