Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:35

câu hỏi

Tìm các số tự nhiên n để các phân số sau là phân sô tôi giản b) (3n+2)/(7n+1)


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 03:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Vyvy V</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số, Bài 1: Phân số và tính chất cơ bản của phân số<br>Bài giải chi tiết:(ảnh đính kèm)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Vyvy V
Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số, Bài 1: Phân số và tính chất cơ bản của phân số
Bài giải chi tiết:(ảnh đính kèm)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

b) (x+2)(x^(2)−2x+4)−x(x^(2)−2)=15; Bài 5: Tìm x biêt

1

Được xác nhận