Square root
VBT
Calculator
magnet

Diệp V

16 tháng 11 2022 14:58

câu hỏi

Tìm các số nguyên x biết: x+(-2)=-7

Tìm các số nguyên x biết: x+(-2)=-7

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

19 tháng 11 2022 08:57

Được xác nhận

Xin chào em Diệp V, Bài giải chi tiết: a/ x+(-2)=-7 => x = -7 - (-2) => x = -7 +2 => x = -5 c/ x+5 = 20 -12 - 7 => x + 5 = 1 => x = 1 - 5 => x = -4 e/ -11 - 19 - x = 50 => - 30 - x = 50 => x = -30 - 50 => x = -80 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)