Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

16 tháng 9 2022 16:25

câu hỏi

Tìm các số nguyên n sao cho: d) 2^(−1)⋅2^(n)+4.2^(n)=9.2^(5)


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

17 tháng 9 2022 00:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Hải Y</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương 3 - Đại số: Phương trình bậc nhất một ẩn, Bài 2: Phương trình đưa được về dạng ax+b=0<br>Bài giải chi tiết:(ảnh đính kèm)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Hải Y
Đây là một bài tập thuộc Chương 3 - Đại số: Phương trình bậc nhất một ẩn, Bài 2: Phương trình đưa được về dạng ax+b=0
Bài giải chi tiết:(ảnh đính kèm)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em 
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2.31. Tim UCLN của hai số: a) 40 và 70 D) 55 và 77 2.32. Tim UCLN của: a) 2 2 ⋅5 và 2⋅3⋅5 b) 2 4 ⋅3;2 2 ⋅3 2 ⋅5 và 2 4 ⋅11. 2.33. Cho hai số a=72 và b=96. Phân tích a và b ra thưa số nguyên tố;

4

Được xác nhận