Square root
VBT
Calculator
magnet

Giang H

01 tháng 4 2021 14:12

câu hỏi

tìm các số nguyên chia hết cho 2n+12 và 2n-1 giải thích vì sao ?


7

1


T. Hữu

02 tháng 4 2021 07:13

Đề này có bị sai không chứ thường người ta hỏi các số nguyên chia hết 2n+12 và 2n-1 thôi còn chia hết cho thì làm ko dc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

kiến guru là loài kiến gì vậy ạ ???

26

Lihat jawaban (6)