Square root
VBT
Calculator
magnet

Bedau B

12 tháng 11 2022 05:18

câu hỏi

Tìm các nguyên x,y sao cho: (x+1)(xy-1)=3

Tìm các nguyên x,y sao cho: (x+1)(xy-1)=3


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

12 tháng 11 2022 07:24

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em BedauB,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: x = -2, y = 1 hay x = 2; y = 1 hay &nbsp;x = -4; y = 0</p><p><br>Đây là một bài tập thuộc bài <strong>Chương 2 - Số học và đại số: Số nguyên</strong><br>Bài giải chi tiết:<br>&nbsp;(x+1)(xy-1)=3</p><p>Vì x,y nguyên nên (x+1) và (xy-1) nguyên</p><p>==&gt; Ta có các trường hợp sau:</p><p>x+1 = 1 hay xy-1 = 3 ==&gt; x = 0, không tìm được y(vì -1=3 sai)</p><p>x+1 = -1 hay xy-1 = -3 ==&gt; x = -2, y = 1 (nhận)</p><p>x+1 = 3 hay xy-1 = 1 ==&gt; x = 2; y = 1 (nhận)</p><p>x+1 = -3 hay xy-1 = -1 ==&gt; x = -4; y = 0 (nhận)<br>Kết luận: đáp án chính xác là x = -2, y = 1 hay x = 2; y = 1 hay &nbsp;x = -4; y = 0<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em BedauB, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: x = -2, y = 1 hay x = 2; y = 1 hay  x = -4; y = 0


Đây là một bài tập thuộc bài Chương 2 - Số học và đại số: Số nguyên
Bài giải chi tiết:
 (x+1)(xy-1)=3

Vì x,y nguyên nên (x+1) và (xy-1) nguyên

==> Ta có các trường hợp sau:

x+1 = 1 hay xy-1 = 3 ==> x = 0, không tìm được y(vì -1=3 sai)

x+1 = -1 hay xy-1 = -3 ==> x = -2, y = 1 (nhận)

x+1 = 3 hay xy-1 = 1 ==> x = 2; y = 1 (nhận)

x+1 = -3 hay xy-1 = -1 ==> x = -4; y = 0 (nhận)
Kết luận: đáp án chính xác là x = -2, y = 1 hay x = 2; y = 1 hay  x = -4; y = 0
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải pt c) 1/(x−1)+(2x^(2)−5)/(x^(3)−1)=4/(x^(2)+x+1)

80

Được xác nhận