Square root
VBT
Calculator
magnet

Trâm T

27 tháng 11 2020 08:02

câu hỏi

Tìm các hình vuông Trên hình 105


9

1


Hải H

27 tháng 11 2020 12:11

hình nào vậy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có ai biết làm Bt 41,42 trang 25 về giải toán bằng cách lập phương trình toán tập 3

7

Lihat jawaban (1)