Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngân H

13 tháng 12 2020 05:33

câu hỏi

tìm các gt nguyên của x để gt của A là sồ nguyên


3

1


T. Hữu

14 tháng 12 2020 03:38

Hình như đề bài của em thiếu dữ kiện rồi. Xem lại nhé! ^^

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

sao ko ai giải giúp em ạ

1

Lihat jawaban (1)