Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm N

Yêu cầu 5 ngày trước

câu hỏi

tìm các giá trị thực của tham số m để hàm số y=x^3/3 -(m+1)x^2+(2m^2+1)x+m đạt cực đại tại x=1


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

Đã được trả lời 5 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Phạm&nbsp;N&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Phạm N    

 Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y=3/(sin^(2)x−cos^(2)x) là

4

Được xác nhận