Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

08 tháng 12 2019 01:34

câu hỏi

tìm các giá trị nguyên của m để phương trình :cosx=m+1 có nghiệm


2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

28 tháng 8 2022 08:29

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn T Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt

Kiều M

15 tháng 12 2019 07:30

để phương trình trên có nghiệm thì: -1<=m+1<=1 <=> -2<=m<= 0 vậy các giá trị nguyên của m là -2;-1;0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp em bài này với mọi người ạ lim(2^n - 2n + 3)

1

Lihat jawaban (1)