Square root
VBT
Calculator
magnet

Sơn S

14 tháng 5 2022 01:44

câu hỏi

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x


1

1


H. Viết

University of Pedagogy

16 tháng 5 2022 02:27

Xét hàm số: y = 1 + 1/x. Ta có: y' = - 1/x^2 < 0 với mọi x khác 0 nên hàm số không có cực trị

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

12

Được xác nhận