Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng T

11 tháng 2 2020 01:25

câu hỏi

tìm các giá trị của tham số m để phương trình : mx2 - 2(m-1)x + 4m - 1=0 có hai nghiệm trái dấu


0

1


Ý. Trần

12 tháng 2 2020 14:57

Chào em, bài nãy cũng tương tự như bài trước mà em đã hỏi, hãy thử làm xem nhé. Chúc em học tốt và đừng quên xem lại các video về xét dấu để xem lại lý thuyết nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3245x1246 4565

5

Lihat jawaban (2)

Tim giá trị nhỏ nhất m của hàm só y=sin^(2)x+sinx+1. A m=0. (B) m=3. (C) m=1. (D) m=3/4.

12

Được xác nhận