Square root
VBT
Calculator
magnet

23 tháng 1 2020 15:16

câu hỏi

tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau có nghiệm (m-1)x^2-2(m+3)-m+2=0


4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

29 tháng 8 2022 03:30

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

Hán T

27 tháng 1 2020 13:04

Bạn ơi chỗ 2(m+3) Có x ko

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính: b) (−315)+(−15)

3

Được xác nhận