Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

02 tháng 12 2019 12:57

câu hỏi

tìm ƯC (56, 78) thông qua ƯCLN


1

1


Trần N

04 tháng 12 2019 10:26

56=2mũ3×7 78=2×3×13 ƯCLN(56;78)=2 ƯC(56;78)=Ư(2)={1;2}

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x -(-2x+17-25)-3×(x-5)=-13

0

Lihat jawaban (1)