Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc B

30 tháng 10 2019 13:12

câu hỏi

Tìm BCNN rồi tìm BC : a) 60 và 90 b) 15, 225 và 378 c) 12, 18, 26 và 65


0

1


Lê Q

02 tháng 11 2019 14:56

60=2^2*3*5 90=2*3^2*5 BCNN(90,60)=2^2*3^3*5=180 BC(60,90)=B(180)={0,180,360,540,...}

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5.(x-1)-4.(x-2)=-|-32|

0

Lihat jawaban (1)