Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương T

05 tháng 11 2019 11:10

câu hỏi

tìm BCNN của10,12,15


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

12 tháng 1 2023 12:09

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Trương T</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 60<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 6, bài bội chung<br>Bài giải chi tiết:</p><p>10 = 2*5</p><p>12 = 2^2*3</p><p>15 = 3*5&nbsp;<br>BCNN của10,12,15 = 2^2*3*5 = 60<br>Kết luận: đáp án chính xác là 60<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Trương T
Đáp án cho câu hỏi của em là: 60

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 6, bài bội chung
Bài giải chi tiết:

10 = 2*5

12 = 2^2*3

15 = 3*5 
BCNN của10,12,15 = 2^2*3*5 = 60
Kết luận: đáp án chính xác là 60
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm số tự nhiên n để 6n+31 chia hết cho 3n - 2

0

Lihat jawaban (1)