Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàn N

29 tháng 11 2019 15:00

câu hỏi

tìm BCNN biết chia hết cho 2,5,3,9


0

1


Ngô N

29 tháng 11 2019 23:17

BCNN (2,5,3,9) 2=2 5=5 3=3 9=3*2 TSNT chung và riêng là:2,3,5 BCNN (2,5,3,9):2.3*2.5=90

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chứng minh rằng 12 mũ 200 và 2 mũ 100 có chữ số tận cùng giống nhau

0

Lihat jawaban (3)