Square root
VBT
Calculator
magnet

Sen P

11 tháng 2 2020 05:42

câu hỏi

tìm bộ phận chủ ngữ vị ngữ của mỗi câu sau và cho biết chúng thuộc kiểu câu ai làm gì hay ai thế nào - tôi nhẹ nhàng vuốt lại mảnh giấy cho phẳng rồi đưa cho mẹ của Tôm-mi. bà đọc và đưa nó cho chồng mà không hề nói lời nào.Bố Tôm-mi cau mày. nhưng rồi, khuôn mặt ông giãn ra.


0

1


Ngọc N

09 tháng 3 2020 03:46

C1: Tôi nhẹ nhàng vuốt lại mảnh giấy cho phẳng -> câu ai làm gì C2: bà- ai làm gì C3: bố Tôm - mi-> ai thế nào C3: Khuôn mặt ông _> ai thế nào

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có ai kết bạn với tui ko

0

Lihat jawaban (2)