Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi T

25 tháng 3 2020 08:15

câu hỏi

Tìm bốn bội của -3 Tìm tất cả các ước của -13


0

1


Phạm Đ

25 tháng 3 2020 15:28

B(-3)={0;3;-3;6;...} Ư(-13)={1;-1;13;-13}

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Làm cách nào đúng v ạ Đề:S=1-2+3-4+5-6+....+99-100 S=(-1)+(-1)+(-1)+...+(-1)+(-1) Vì S có 100 số=>50 =>S=-50

14

Lihat jawaban (1)