Square root
VBT
Calculator
magnet

Thom D

20 tháng 11 2022 11:09

câu hỏi

tìm bội chung nhỏ nhất của 3,4 và 10


8

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

20 tháng 11 2022 13:20

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Thom D,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: BCNN(3,4,10) = 60<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương <strong>Ước chung, bội chung</strong><br>Bài giải chi tiết:<br>Phân tích ra thừa số nguyên tố</p><p>3 = 1*3</p><p>4 = 2^2</p><p>10 = 2*5</p><p>Nhân các thừa số chung và riêng: 3*2^2*5 = 60<br>Kết luận: đáp án chính xác là BCNN(3,4,10) = 60<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Thom D, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: BCNN(3,4,10) = 60

Đây là một bài tập thuộc Chương Ước chung, bội chung
Bài giải chi tiết:
Phân tích ra thừa số nguyên tố

3 = 1*3

4 = 2^2

10 = 2*5

Nhân các thừa số chung và riêng: 3*2^2*5 = 60
Kết luận: đáp án chính xác là BCNN(3,4,10) = 60
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Thanh A

20 tháng 11 2022 12:00

<p>Ta có:3=3;4=2^2;10=2.5<br>=&gt;BCNN(3;4;10)=3.2^2.5=60</p>

Ta có:3=3;4=2^2;10=2.5
=>BCNN(3;4;10)=3.2^2.5=60

Hoàng A

25 tháng 11 2022 12:46

<p>Bằng 60</p><p>&nbsp;</p>

Bằng 60

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại góc A và góc B &gt; góc C. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Trên tia BH lấy điểm D sao cho H là trung điểm của BD. Gọi E là hình chiếu của D trên đường thẳng AC. K là hình chiếu của C trên đường thẳng AD. Hãy: a) So sánh độ dài các cạnh của tam giác ABC b) So sánh AB và AD, AD và AC c) Chứng minh rằng DE = DK

9

Lihat jawaban (1)