Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

16 tháng 9 2022 13:52

câu hỏi

Tìm bậc của đa thức sau. a) 5xv^(2)+3xv^(2)+xv^(2)


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

16 tháng 9 2022 14:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 4 - Đại số: Biểu thức đại số, Bài 3: Đa thức<br>Bài giải chi tiết:5xv^(2)+3xv^(2)+xv^(2)=9xy<sup>2</sup></p><p>&nbsp;Bậc của đa thức đã cho là bậc của hạng tử có bậc cao nhất và bằng 1+2=3<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Izuku M
Đây là một bài tập thuộc Chương 4 - Đại số: Biểu thức đại số, Bài 3: Đa thức
Bài giải chi tiết:5xv^(2)+3xv^(2)+xv^(2)=9xy2

 Bậc của đa thức đã cho là bậc của hạng tử có bậc cao nhất và bằng 1+2=3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm nghiệm của H(x) biết H (x)=-2x^2-5x

13

Lihat jawaban (1)