Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương N

21 tháng 9 2022 13:05

câu hỏi

tìm ab


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 14:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em Phương N,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>b) a+b=5(a-b)=ab/24</p><p>a+b=5(a-b) ⇔ a+b-5a+5b=0</p><p>⇔ 6b-4a=0 ⇔ b=2/3.a</p><p>5(a-b)=ab/24 ⇔ 5.1/3.a=ab/24</p><p>⇔ 5/3=b/24</p><p>⇔ b=40</p><p>⇔ a=60</p><p>d) 4(a-b)=3ab=3a:b</p><p>3ab=3a:b ⇔ b=1/b ⇔ b<sup>2</sup>=1</p><p>⇔ b=1 ; b=-1</p><p>b=1 ⇔ 4(a-1)=3a &nbsp;⇔ 4a-4=3a ⇔ a=4</p><p>b=-1 ⇔ 4(a+1)= -3a ⇔ 4a+4=-3a ⇔ 7a=-4 ⇔ a= -4/7</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Phương N,
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.
Bài giải chi tiết: 

b) a+b=5(a-b)=ab/24

a+b=5(a-b) ⇔ a+b-5a+5b=0

⇔ 6b-4a=0 ⇔ b=2/3.a

5(a-b)=ab/24 ⇔ 5.1/3.a=ab/24

⇔ 5/3=b/24

⇔ b=40

⇔ a=60

d) 4(a-b)=3ab=3a:b

3ab=3a:b ⇔ b=1/b ⇔ b2=1

⇔ b=1 ; b=-1

b=1 ⇔ 4(a-1)=3a  ⇔ 4a-4=3a ⇔ a=4

b=-1 ⇔ 4(a+1)= -3a ⇔ 4a+4=-3a ⇔ 7a=-4 ⇔ a= -4/7

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

b) (x+2)(x^(2)−2x+4)−x(x^(2)−2)=15; Bài 5: Tìm x biêt

1

Được xác nhận