Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

06 tháng 9 2022 14:19

câu hỏi

Tìm a để hai đường thẳng: (d):y=kx+(m−2) và (d^(′)):y=(5−k)x+(4−m) với k≠{0;5} trùng nhau.


0

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

06 tháng 9 2022 14:30

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N,</p><p>Đây là một bài thuộc chương trình toán khối 9, Bài Hàm số</p><p>Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N,

Đây là một bài thuộc chương trình toán khối 9, Bài Hàm số

Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

06 tháng 9 2022 14:39

Được xác nhận

<p>Chào em Tú N,&nbsp;</p><p>Đây là một bài thuộc chương trình toán khối 9, Bài Hàm số</p><p>Lời giải chi tiết câu hỏi trong phần ảnh đính kèm.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Tú N, 

Đây là một bài thuộc chương trình toán khối 9, Bài Hàm số

Lời giải chi tiết câu hỏi trong phần ảnh đính kèm.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gon 9/ (5x−3y)^(2)−(4x+y)(4x−y)−(3x+5y)^(2)+(x−3y)(x+y)

2

Được xác nhận