Square root
VBT
Calculator
magnet

Xuân D

21 tháng 11 2022 14:54

câu hỏi

tìm a,b sao cho aabb=aa^2 bb^2 ( có gạch trên đầu hết )

tìm a,b sao cho aabb=aa^2 bb^2 ( có gạch trên đầu hết )


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

22 tháng 11 2022 11:40

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Xuân D,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: a = 1 b = 1<br><br>Bài giải chi tiết:<br>aabb = aa^2bb^2</p><p>&lt;=&gt; aa^2bb^2/aabb = 1</p><p>&lt;=&gt; ab = 1</p><p>ab = 1 khi và chỉ khi a = 1 và b = 1 hay a = -1 và b = -1 (loại)<br>Kết luận: đáp án chính xác là a = 1 b = 1<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>


Xin chào em Xuân D, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: a = 1 b = 1

Bài giải chi tiết:
aabb = aa^2bb^2

<=> aa^2bb^2/aabb = 1

<=> ab = 1

ab = 1 khi và chỉ khi a = 1 và b = 1 hay a = -1 và b = -1 (loại)
Kết luận: đáp án chính xác là a = 1 b = 1
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bbfbkhbfogh

6

Lihat jawaban (2)