Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang N

23 tháng 11 2022 15:49

câu hỏi

Tìm a, b là số tự nhiên biết : BCNN ( a, b) = 720 , biết a= 12

Tìm a, b là số tự nhiên biết : BCNN ( a, b) = 720 , biết a= 12


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

25 tháng 11 2022 14:55

Được xác nhận

Xin chào em Trang N, Bài giải chi tiết: Ta có BCNN ( a, b) = 720 = 2^4.3^2.5 mà 12= 2^2.3 => b = 2^4.3^2.5 = 720 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính |x|, biết: x=3/17

0

Được xác nhận