Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

13 tháng 9 2022 02:39

câu hỏi

Tìm A∖B A={a;b;c;d;m},B={c;d;m;k;l}


1

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

13 tháng 9 2022 02:43

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Izuku M</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>A∖B={a;b}</strong></h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Izuku M

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 10

Bài giải chi tiết :  

A∖B={a;b}

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

13 tháng 9 2022 03:54

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào Izuku M,</strong></p><p><strong>Đây là câu hỏi thuộc Chương Tập hợp</strong></p><p><strong>Lời giải chi tiết:&nbsp;</strong></p><p><strong>A∖B={a;b}</strong></p><p><strong>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào Izuku M,

Đây là câu hỏi thuộc Chương Tập hợp

Lời giải chi tiết: 

A∖B={a;b}

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một số được chia thành 3 phần lần lượt tỉ lệ với 5:4:3 Tìm mỗi phần biết rằng tổng ba phần bằng 240

3

Được xác nhận

cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x) = 2x(x-2) (x+3) ^5 số điểm cực trị của hàm số đã cho là

7

Lihat jawaban (1)