Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê V

07 tháng 4 2020 09:18

câu hỏi

Tìm a: a:5=2x10 a+25=100-65


0

1


Linh N

07 tháng 4 2020 16:07

a:5=2x10 a:5=20 a=20x5 a=100 a+25=100-65 a+25=35 a=10

N. Ngọcanh

08 tháng 4 2020 09:01

Mình cũng làm vậy đó! 👍

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1⃣7⃣+?=9⃣8⃣

9

Lihat jawaban (2)