Square root
VBT
Calculator
magnet

Lộc N

17 tháng 10 2022 13:35

câu hỏi

tìm 7 số lẻ liên tiếp biết trung bình cộng của chúng là 27


10

2


Chang N

17 tháng 10 2022 14:14

<p>Lời giải:&nbsp;</p>

Lời giải: 

alt

Thảo T

17 tháng 10 2022 14:33

lời giải

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

12×4????

3

Lihat jawaban (1)