Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

05 tháng 10 2022 09:43

câu hỏi

tìm 5 số lẻ liên tiếp biết trung bình cộng của 5 số đó là 19

alt

18

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 10:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em Minh T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài Số tự nhiên</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Do đây là 5 số lẻ liên tiếp nên số thứ ba là 19</p><p>Vậy 5 số đó là: 15; 17; 19; 21; 23</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Minh T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài Số tự nhiên

Lời giải chi tiết như sau:

Do đây là 5 số lẻ liên tiếp nên số thứ ba là 19

Vậy 5 số đó là: 15; 17; 19; 21; 23

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)