Square root
VBT
Calculator
magnet

MIỀN T

15 tháng 2 2020 02:27

câu hỏi

Tìm 3 phần số bằng 2/3,12/36 Viết số 2/4=1/ = /8=10/ 12/15= /5=24/ 5/10= /20= /2=25/


0

2


Nguyễn T

16 tháng 2 2020 11:01

2/3 = 4/6= 6/9=8/12 12/36=1/3=6/18=3/9

MIỀN T

18 tháng 2 2020 01:24

còn bài 2 nữa ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mọi người ơi cho em hỏi bài này làm như nào ạ? quy đồng các phân số a) 5 phần 6 và 1 phần 4

2

Lihat jawaban (3)