Square root
VBT
Calculator
magnet

Thang L

08 tháng 10 2021 13:40

câu hỏi

tìm 2số biết nếu thêm vào bên phải số thứ nhất ta được số thứ hai.trung bình cộng hai số đó là67


5

1


Childness_cute_côđơn C

22 tháng 10 2021 03:17

Thêm vào bên phải số thứ nhất bao nhiêu vậy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bác Hùng làm một thùng đựng rác , bằng tôn không có nắp có các kích thước như sau Chiều dài 1m Chiều Rộng 0,5 m Chiều cao 1,2 m. Tính diện tích tôn để làm thùng (phần mép Hàn không đáng kể )

0

Lihat jawaban (1)