Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan T

26 tháng 10 2022 12:50

câu hỏi

Tìm 2 số biết tổng của chúng là số lớn nhất có 4 chữ số, hiệu hai số là số lớn nhất có 2 chữ số

Tìm 2 số biết tổng của chúng là số lớn nhất có 4 chữ số, hiệu hai số là số lớn nhất có 2 chữ số


7

2


Ngọc L

26 tháng 10 2022 12:54

ko biết

Bảo N

27 tháng 10 2022 12:54

<p>Tổng của chúng là : 999</p><p>hiệu của chúng là : &nbsp; 99</p><p>&nbsp;Số bé là :</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [999 -99 ] : 2 = 450</p><p>Số lớn là :</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 999 - 450 = 549</p><p>đúng cái bạn nhé</p><p>&nbsp;</p>

Tổng của chúng là : 999

hiệu của chúng là :   99

 Số bé là :

            [999 -99 ] : 2 = 450

Số lớn là :

            999 - 450 = 549

đúng cái bạn nhé

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9876543219987653159999999532765468×157745664455774468632356886422446677878863×997666787899876432235567778899999764322113467899÷568483898954233444××××××5678×643224567788995311467-895847657765+6885311244456677777788888999874322468

20

Lihat jawaban (1)