Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn B

17 tháng 2 2023 02:37

câu hỏi

tìm 2 số, biết hiệu của 2 số là 2010, thương là 6


14

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

17 tháng 2 2023 02:55

Được xác nhận

<p>Chào em Nguyễn B,</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Vì thương của hai số đó là 6 nên ta có tỉ số:</p><p>S<i>ố</i> b<i>é</i> =&nbsp;&nbsp;1/6 x số lớn</p><p>Số bé là:</p><p>2010 : ( 6 - 1 ) x 1 &nbsp;= 335</p><p>Số lớn là:</p><p>2010 - 335 = 1675&nbsp;</p><p>Đáp số: s<i>ố</i> b<i>é</i> = &nbsp;335</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; s<i>ố</i> l<i>ớ</i>n = 1675</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Nguyễn B,

 

Bài giải chi tiết:

Vì thương của hai số đó là 6 nên ta có tỉ số:

S bé =  1/6 x số lớn

Số bé là:

2010 : ( 6 - 1 ) x 1  = 335

Số lớn là:

2010 - 335 = 1675 

Đáp số: s bé =  335

                s ln = 1675

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô em nhé.

Cảm ơn em.

Bùi T

19 tháng 2 2023 13:06

<ol><li>12×9=108</li><li>8×8=48</li><li>9×9=81</li></ol>

  1. 12×9=108
  2. 8×8=48
  3. 9×9=81
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

49×56=

7

Lihat jawaban (1)