Square root
VBT
Calculator
magnet

Vu H

17 tháng 3 2021 15:40

câu hỏi

tìm 1 số biết 20 % của nó là 16


3

1


Uyển U

26 tháng 3 2021 11:17

(16÷20)×100=80

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5 giờ 25 phút -3 giờ 15 phút

29

Lihat jawaban (16)