Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn L

27 tháng 2 2021 01:44

câu hỏi

Tìm 1 điểm A bên ngoài đường tròn O, ta vẽ hai cát tuyến ABC và ADE. Cho biết góc A=50 độ , số đo cung BD=40 độ . Gọi M là giao điểm của BE và DC .Số đo góc BMD là ?


5

1


G. EL

02 tháng 3 2021 08:59

em xem thêm ở trên

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho phương trình bậc hai x^2 +5x +3m=0 a, giải phương trình với m=2 b, tìm m để phương trình đã cho có nghiệm

8

Lihat jawaban (1)