Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọctrân N

25 tháng 3 2020 05:36

câu hỏi

từ láy là như thế nào


0

1


Mai T

27 tháng 3 2020 03:22

Là từ được cấu tạo bằng cách lặp lại một phụ âm đầu, vần hoặc toàn bộ tiếng ban đầu.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bạn có thể tả một chiếc đồng hồ báo thức hay hơn tôi không

1

Lihat jawaban (4)