Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoắc L

03 tháng 11 2019 12:14

câu hỏi

tỉ lệ thuận là gì


2

1


Lư N

04 tháng 11 2019 01:51

nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y= kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tập A={1,2,3,4,5,6,7,8} 1. Có bao nhiêu tâp con của A chứa sô 2 mà không chưa sô 3

2

Được xác nhận