Square root
VBT
Calculator
magnet

An P

07 tháng 1 2020 13:13

câu hỏi

tỉ lệ bản đồ như thế nào là bản đồ có tỉ lệ nhỏ.Tỉ lệ bản đồ như thế nào là bản đồ có tỉ lệ lớn


0

1


N. Ngandtt

14 tháng 1 2020 15:30

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho kiến Khi ta thấy trên bản đồ tỉ lệ 1:100000 thì lúc này ta sẽ hiểu là 1 cm trên bản đồ tương ứng với 100000 cm ở ngoài thực địa. Như vậy tỉ lệ càng nhỏ hay số sau dấu chấm càng nhỏ thì bản đồ càng chi tiết, hay tỉ lệ lớn. Tỉ lệ nhỏ khi số sau dấu chấm càng lớn.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp em bài này với ạ

3

Lihat jawaban (1)

Câu 7. Viết các công thức tính công suất, điện năng của dòng điện? Tại sao nói dòng điện mang năng lượng?

3

Được xác nhận