Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

17 tháng 11 2019 13:01

câu hỏi

tại sau khí hiđro lại có trong dãy hoạt động của kim loại


0

1


Bùi N

17 tháng 11 2019 17:20

Vì H là đặc biệt có khi nó thể hiện kim loại có khi nó thể hiện phi kim

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một oxi của nitơ có thành phần phần trăm về khối lượng của nitơ bằng 25,92%, biết phân tử khối của oxit bằng 108 dvc công thức hóa học của oxit là

3

Được xác nhận