Square root
VBT
Calculator
magnet

Bi L

07 tháng 12 2019 11:51

câu hỏi

tại sao trong môi trường chất rắn âm phát r lớn hơn trong môi trường chất lỏng


0

1


Minh T

12 tháng 12 2019 03:55

vì tốc độ truyền âm trong chất rắn tốt hơn chất lỏng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho mik hỏi như thế nào là tác dụng của dòng điện

7

Lihat jawaban (1)