Square root
VBT
Calculator
magnet

Thy N

15 tháng 12 2019 08:41

câu hỏi

Tại sao trong cuộc sống chúng ta cần phải lao động tự giác và sáng tạo ?


0

1


Nguyễn H

16 tháng 12 2019 04:27

vì giúp con ng tiến bộ nâng cao năng suất và chất lượng, giúp thu đc kiến thức kĩ năng càng ngày thuần phục ,trg công ngiệp hóa hiện đại hóa đất nc đều đòi hỏi mỗi ng lao đọng tự giác và sáng tạo

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tài sản nhà nước gồm những gì

9

Lihat jawaban (1)