Square root
VBT
Calculator
magnet

Lương T

08 tháng 12 2019 04:25

câu hỏi

tại sao trái đất lại quay


1

1


Jena J

21 tháng 12 2019 07:53

Trái Đất quay bởi vì nó được sinh ra trong đĩa bồi của đám mây hidro co lại từ lực hấp dẫn lẫn nhau và cần thiết để bảo tồn động lượng góc của nó. Nó tiếp tục quay bởi quán tính. Nguyên nhân tất cả đều quay cùng hướng là bởi vì chúng sinh ra cùng nhau trong cùng một tinh vân từ hàng tỷ năm trước

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tả quyển sách giáo khoa lớp 5 tập 2

1

Lihat jawaban (1)