Square root
VBT
Calculator
magnet

Vĩnh L

01 tháng 10 2022 01:50

câu hỏi

tại sao trái đất lại có sự sống mà các hành tinh khác không có?


2

1


Hương N

01 tháng 10 2022 16:31

Trái đất nó được nó hình thành theo thời gian và 0 gian lúc : Thập kỉ trc là có 1 loài vượn cổ tên Luccy tiến hóa thành người và sau đấy sản sinh ra những ng khác nữa chứ lúc đầu trái đất cx 0 có sự sống mà chỉ toàn khủng long

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận