Square root
VBT
Calculator
magnet

Vin A

14 tháng 11 2019 05:31

câu hỏi

Tại sao trẻ em lại không có quyền được sống theo ý thích của mình?


0

1


Võ T

21 tháng 11 2019 16:58

dì trẻ em còn nhỏ nên chưa suy nghỉ đúng đắng nên cần người lớn hổ chợ giúp mình mọi chx mình lm cần họ khuyên và vải đáp cho hok phải hok đc làm theo chín bản thân của trẻ em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng gia đình văn hoá

8

Lihat jawaban (1)