Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

25 tháng 12 2019 16:10

câu hỏi

tại sao trục trái đất nghiêng 🤔


0

1


Võ Đ

26 tháng 12 2019 06:45

Trục trái đất là một đường tưởng tượng đi qua cực bắc, trung tâm & cực nam của trái đất.Nó nghiêng một góc 23,5 ° so với mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo và một góc 66,5 ° so với mặt phẳng quỹ đạo của trái đất.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

sao Diêm Vương có phải là một hành tinh làm hay không? Vì sao?

0

Lihat jawaban (1)