Square root
VBT
Calculator
magnet

Luong H

11 tháng 4 2020 10:21

câu hỏi

tại sao thể tích trong bình lại giảm đi khi ta thôi không áp tay vào bình cầu?


0

1


Hồ L

14 tháng 4 2020 03:49

Khi ta áp tay vào bình cầu làm cho nhiệt ở trong bình cầu nóng lên . Làm cho thể tích bình cầu nở ra . Trong lúc bình cầu đang nóng ta không áp tay vào bình cầu nữa làm cho bình cầu lạnh đi .Giúp cho thể tích bình cầu giảm xuống

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

câu 1:em hãy cho biết những thay đổi của kinh đô Thăng Long-Hà Nội thời Nguyễn

7

Lihat jawaban (1)